پیش قرارداد ثبت سفارش طراحی بسته بندی

کارفرمای محترم خواهشمند است ، پیش از مراجعه حضوری جهت جلسه عقد قرارداد ؛ به سوالات فوق توجه فرمایید . در جلسه حضوری قبل از عقد قرارداد مفصلا به این سوالات و پاسخ های آنها خواهیم پرداخت ؛ تا پروژه روند اصولی تر و منتج به نتایج بهتری داشته باشد.

فهرست
Translate »